Start
Turneringsbetingelser
Puljeinddeling og aktuel stilling
Kampprogram 2009
Udskriv kampkort
Slutspilmatcher
Klubkoordinatorer
Links
Bestyrelse
Invitation og tilmelding til årsmødet 2009
Årsmøde referat
Vedtægter
Landsfinale 2009
Tilmelding 2010
Referat fra Årsmøde


Royal Unibrew - Golf logo
ROYAL UNIBREW GOLF – Vestkredsen, Årsmøde

REFERAT
FRA ÅRSMØDET


Holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt
lørdag den 25. oktober 2009

Dagsorden:
  • 0. Valg af dirigent
  • 1. Formandens årsberetning
  • 2. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
  • 3. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
  • 4. Indkomne forslag
  • 5. Valg af formand
  • 6. Valg af medlemmer til turneringsledelsen
  • 7. Valg af revisor
  • 8. Eventuelt
ad 0

Til årsmødets dirigent valgte forsamlingen Inge-Lise Vejs.

ad 1

Holdturneringen for Seniorer og Veteraner har i 2009 oplevet en mindre fremgang i antallet af hold, der ønsker at deltage i turneringen, idet der i år var tilmeldt 205 hold (en fremgang på 3 hold i forhold til 2008) i Seniorrækken og Veteranrækken tilsammen, hvilket bekræfter, at vi sammen med Region Sjælland står for Danmarks uden sammenligning største turnering for seniorer og veteraner.

 

Som bekendt har turneringsledelsen i sin tid meldt ud, at så snart der i en række kan dannes 8 kredse med 4 hold i hver kreds, vil der blive afholdt regionsfinale i den pågældende række.

Dette har nu ført til, at der kunne afholdes regionsfinale i Senior A –, Senior B -, og Senior C –rækkerne, ligesom der blev afholdt regionsfinale i Veteran A - , Veteran B, og Veteran C- rækken.

Derudover har der ligeledes været en stor fremgang for veteraner på Sjælland.

Holdturneringens sponsor Royal Unibrew meddelte i 2008 , at når de 2 landsdele øst og vest for Storebælt har hold nok i en række til at afholde en regionsfinale, så vil de som sponsor støtte en landsfinale i den pågældende række.

Eftersom der blev afholdt landsfinaler i Senior A+B og Veteran A+B+C kan det konstateres, at nu

mangler Sjællænderne kun at have hold nok til at spille en regionsfinale i Senior C-rækken, så kan holdene i alle rækkerne hos seniorer og veteraner kvalificere sig til at deltage i en Regionsfinale og Landsfinale.

Her presser turneringsledelsen i øjeblikket Region Sjælland for at de kan få samme turneringsbetingelser i Senior C-rækken, som vi har i vest, hvor det er tilladt for en klub at have mere end ét hold tilmeldt i Senior C-rækken.

 

Op- og nedrykning mellem DGU´s divisionsrækker og Holdturneringens A-rækker

Resultaterne fra finalerunderne mellem vinderne af kredsene førte her i 2009 i Senior A-rækken til, at det blev Nordvestjysk-, Holstebro-, Aarhus Aadal-, og Sindal Golfklubber, der rykker op i 2. division under Dansk Golf Union.(DGU), som de 4 bedste Senior A-hold, der ikke har et

 

2. divisionshold under DGU.

DGU har i år 6 puljer i 2. division for Seniorer, og det bevirker, at der fra Senior A rykker 4 hold op fra vest og 2 hold op fra Sjælland, svarende til den udbygning af divisionerne for seniorgolfere, som DGU har gennemført over de senere år.

 

Ned fra 2. division til Senior A rykker i år : Sønderjylland, Gyttegaard, Harre Vig og Sæby.

 

På et møde i 2008 i DGU mellem DGU´s daværende Sports- og Servicechef Morten Backhausen, samt Sportskonsulent Annette Steensby, Formanden for Region Sjælland og undertegnede som formand for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt blev det i lyset af den store vækst i veterangolf aftalt, at DGU her i 2009 oprettede en landsdækkende 1. division for Veteraner, hvor de bedste veteranhold fra Veteran A kvalificerede sig ud fra resultaterne i holdturneringen-2008.

 

Resultatet blev efter turneringen i 2008, at det var Aalborg -, Aarhus -, Gyttegaard -, og Brundtland Golfklub der havde kvalificeret sig til at rykke op i den nye 1. division for Veteraner under DGU. 

Brundtland Golfklub ønskede ikke at rykke op, hvorefter det blev Ribe, som den næstbedste i finalerunderne, der derefter skulle rykke op.

Ribe Golfklub ville desværre heller ikke rykke op, selv om DGU havde oprettet en vest - pulje med 4 hold og en øst – pulje med 4 hold for at minimere kørselsforbruget under afviklingen af kampene i divisionen.

DGU har desværre ud fra dette fået den fejlagtige opfattelse, at interessen for veterangolf ikke er så stor, og der sker derfor ind til videre ikke en udbygning af divisionsturneringen for veteraner, som ville svare til, hvad der tidligere skete for divisionsturneringerne for Seniorgolf.

Dette betyder, at der i år ikke rykker noget hold ned fra 1. division, Vest for Veteraner, og der rykker et hold op fra Veteran A, nemlig Viborg, som vinder af Regionsfinalen.

Turneringsledelsen vil på det kommende koordineringsmøde med DGU, sammen med Region Sjælland, presse på overfor DGU, for at få udbygget divisionsturneringen for veteraner, svarende til hvad der skete med divisionsturneringen for Seniorer.

Det er turneringsledelsens klare opfattelse, at der hos veteranerne er basis for den samme udbygning af divisionsturneringen, som der er hos Seniorerne:

 

Regionsfinalerne blev i år afholdt i Silkeborg Golfklub søndag den 20. september 2009, og klubben lagde de perfekte rammer til nogle meget spændende og velafviklede finalerunder.

Vores sponsor Royal Unibrew Golf leverede denne gang alle de smukke glas til vindere og runner-up i A-, B-, og C-rækkerne, hos både seniorer og veteraner.

Ligesom vores sponsor sørgede for fortæring og drikkelse til alle finaledeltagerne.

 

Landsfinalerne mellem vinderne vest for Storebælt og Region Sjælland i A+B rækkerne, samt i Veteran C om det uofficielle danmarksmesterskab i disse rækker, blev under ideelle betingelser spillet søndag dag den 26. september 2009 på Gyttegaard Golfklubs bane.

 

Landsfinalerne afvikles jo skiftevis øst og vest for Storebælt, og hvor de sidste år blev afviklet

på Skovlunde/Herlevs golfbane på Sjælland blev de i år afviklet på Gyttegaards golfbane, der var blevet udpeget af Royal Unibrew og turneringsledelsen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt.

Golfklubben havde velvilligt stillet deres bane til rådighed og leverede en forbilledlig opbakning af landsfinalen.

 

Royal Unibrew leverede som vanligt de smukke præmieglas til deltagerne samt fortæring og drikkelse.

 

Resultaterne i landsfinalen blev :

Senior A:  Aarhus Aadal – Simon                   1 - 10

Senior B :  Odense Eventyr – Køge                9 – 2

Veteran A: Viborg – Køge                                5 – 6

Veteran B: Viborg – Furesø                              8 – 3

Veteran C: Odense – Furesø                            4 - 7

 

Som det har været tilfældet i alle de andre forudgående år stod turneringsledelserne ØST/VEST også for afviklingen af landsfinalerne i de handicapbaserede A-B-C-D rækker, der dog af hensyn til de efterhånden mange hold var blevet flyttet til søndag den 27. september 2009 på Trehøje Golfklubs bane.

 

Turneringsledelsen for Holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt

har i 2009 bestået af John Schiøler Andersen, Knud Højgaard, Ove Brøgger og Jørgen Troels Fabian som har varetaget turneringens daglige drift, herunder tilrettelæggelse af rækkernes finalerunder.

John Schiøler Andersen har været formand og kasserer, Knud Højgaard har været næstformand og matchplanlægger, Ove Brøgger har været matchplanlægger, og Jørgen Troels Fabian har endvidere varetaget specialopgaven som turneringens webmaster.

Lonnie Jepsen deltog i turneringsledelsen i begyndelsen af året, men ønskede efter en stor

indsats i mange år, at udtræde af ledelsen.

 

DGU :  Som noget nyt har DGU besluttet, at formanden for Region Sjælland og formanden for Jysk Fynsk Holdturnering for Seniorer og Veteraner kan deltage i DGU´s repræsentantskabsmøder, og det gjorde formanden John Munthe og undertegnede den 20.-21. marts 2009 på Radison SAS i Århus. Vi fik her en god mulighed for at udveksle synspunkter med repræsentanter fra landets golfklubber, der som regel er klubbernes formænd.

Det er også blevet aftalt med DGU, at der afholdes et årligt koordinerende møde mellem DGU´s Sports- og Servicekontor og formændene for henholdsvis Region Sjælland og Jysk Fynsk holdturnering for Seniorer og Veteraner.

Dette møde afholdes hos DGU`s administration i Brøndby umiddelbart efter Danmarksturneringens afslutning og holdturneringernes landsfinale, hvor man har overblikket over, hvilke hold der har kvalificeret sig til oprykning, og hvilke hold, der skal rykke ned.

Mødet er endnu ikke fastlagt, men man skal i november måned udvekslede oplysninger om op - og nedrykning og orientere hinanden om erfaringer fra turneringernes forløb og planlægge strategier for fremtiden.

DGU har på mødet i 2008 oplyst, at såfremt der skal være støtte til øernes golfklubbers rejse i forbindelse med holdturneringen, skal klubberne i fremtiden sende en evt. ansøgning til DGU´s Ø-fonden. Turneringsledelsen har besluttet at bistå øernes golfklubber med ansøgningerne til Ø-fonden

DGU´s bestyrelse meddelte i 2008, at turneringsledelserne i holdturneringerne for Seniorer og Veteraner ikke kan få DGU´s kort til greenfeefrit spil på golfbaner, trods det store arbejde turneringsledelserne udfører. Baggrunden for dette er, at bestyrelsen finder, at der allerede er så mange bestyrelsesmedlemmer i golfklubberne, der har kort til greenfeefrit spil, at man må være tilbageholdende med at udstede flere kort.

Situationen er således, at såfremt turneringsledelserne for holdturneringerne i ØST og VEST skal have kort til greenfeefrit spil skal golfklubberne indsende forslag om dette til DGU´s repræsentantskabsmøde, hvor det så skal vedtages.

 

Turneringsledelsesmøder :

Der har været afholdt 3 ordinære turneringsledelsesmøder i november 2008, i januar og juli 2009, samt 3 ØST/VEST møder i februar, marts, april 2009, samt et ØST/VEST møde i forbindelse med landsfinalen i Gyttegaard i september.

 

På de ordinære turneringsledelsesmøder har man bl.a. drøftet erfaringerne med, at klubberne selv kunne aftale og vælge hvilken dag de ønskede at spille i den uge, der var afsat til deres indbyrdes match. Det har her vist sig uheldigt, at der i turneringsbetingelserne stod, at såfremt klubberne ikke kunne blive enige skulle matchen afvikles fredag.

Turneringsledelsen vil i 2010 ændre turneringsbetingelserne, således at der står, at hvis klubberne ikke kan blive enige, er det hjemmeklubben der bestemmer, hvilken dag matchen skal spilles

 

På ØST/VEST møderne har der været enighed om, at landsfinalerne fremover skal afholdes over 2 dage på grund af den store tilslutning fra landets golfklubber, og at det af hensyn til folk, der stadig arbejder, vil være hensigtsmæssigt, at Seniorer og Veteraner spiller om lørdagen og ABCD-rækkerne om søndagen.

 

På ØST/VEST møderne mellem turneringsledelserne for Seniorer, Veteraner, ABCD-rækkerne  og Region Sjælland har man ligeledes bl.a. gennemgået rammerne og turneringsbetingelserne for holdturneringerne og afvikling af holdturneringerne.

Endvidere kan det oplyses, at der er aftalt møde med vores fælles sponsor Royal Unibrew og turneringsledelserne Øst og Vest hos Albani i Odense tirsdag den 3. november 2009, hvor man skal gennemgå, hvorledes sponsor kunne synliggøres bedre i løbet af turneringen, og hvilke ydelser sponsor vil levere.

 

Hjemmesiden (IT):

 

Hjemmesiden www.royal-golf.dk , som Royal Unibrews administration i Faxe har udarbejdet uden omkostninger for Regionerne har nu været anvendt af holdturneringen for Seniorer og Veteraner vest for Storebælt i et år.

På forsiden kan man klikke ind på enten ”ØST” eller ”VEST” alt efter, hvad man har brug for

 

Region Sjælland har nu anvendt denne hjemmeside i 4 år og både klubber og turneringsledelse finder stadig, at de har haft gode erfaringer med den.

Desuden kan det oplyses, at Royal Unibrew i år har bekræftet, at hjemmesiden med programmer vil blive overdraget omkostningsfrit til holdturneringerne, såfremt man her evt. fik en anden sponsor.

 

Det skal endvidere bemærkes, at såfremt regionerne bliver enige om ændringer til hjemmesiden er der indgået en aftale med Royal-Unibrew om, at den programmør som nu arbejder i et andet firma, og som tidligere har stået for udarbejdelse af programmerne til hjemmesiden, har fået tilladelse til at foretage ændringerne, mod at regionerne deler udgifterne til hans løn.

 

Overgangen til den nye hjemmeside for Seniorerne og Veteranerne her i vest er forløbet hensigtsmæssigt ikke mindst takket være vores webmaster Jørgen Troels Fabian, der ihærdigt har hjulpet alle klubkoordinatorene, der henvendte sig, ved personligt at give dem råd og vejledning til at komme i gang, således at de kan klare sig selv fremover.

Der er derfor en fin goodwill ude i klubberne, og vi føler, at vi er ved at være over alle børnesygdommene, som der jo normalt er, når man indfører et nyt system.

Jørgen Troels Fabian vil i øvrigt gennemgå de væsentligste funktioner i hjemmesiden sammen med de oftest rejste spørgsmål, der har været i løbet af året, under punktet eventuelt.

 

Afsluttende bemærkninger

Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er en stor glæde for turneringsledelsen, at kunne konstatere den store tilslutning til holdturneringen, samt at modtage de mange positive tilkendegivelser fra de deltagende spillere.

 

Vi glæder os allerede til næste år. Tilmeldingsbrev og tilmeldingsblanket til holdturneringen i 2010 er sendt ud pr. 17. september 2009 med tilmeldingsfrist den 16. november 2009.

 

Drøftelser på årsmødet

Efter beretningen drøftedes turneringsledelsens forslag om, at man går væk fra at turneringskampene skal afholdes fredag, såfremt holdkaptajnerne ikke kan blive enige om en dag i den uge, hvor turneringskampen skal afholdes, og i stedet for indfører, at det er hjemmeholdet, der

så bestemmer, hvilken dag matchen skal spilles i ugen..

Der var på årsmødet bred enighed om at følge turneringsledelsens forslag.

 

Ifølge turneringsledelsen forslag, skal man ligesom i Region Sjælland inden den 1. april have aftalt en dato i den uge, hvor matchen skal afvikles.

Det er på dette tidspunkt, at hjemmesiden fastlåses, og det kræver herefter tilladelse fra turneringsledelsen, at foretage en ændring til et tidspunkt, som klubberne er enige om.

 

Man drøftede endvidere om der skulle være restriktioner for spillerne med hensyn til at spille både i ABCD-rækkerne og Senior/Veteranrækkerne.

Der var på årsmødet enighed om, at da det er 2 selvstændige turneringer med hver sin turneringsledelse, er det udmærket, som det er i øjeblikket i VEST, at der ikke er nogen restriktioner med hensyn til at spille i begge rækker.

Det blev fra nogen fremhævet, at det kunne begrænse antallet af tilmeldte hold på grund af for mange bundne spillere, såfremt man gik over til at have restriktioner mellem de 2 selvstændige turneringer.

 

Endvidere blev det fra årsmødets deltagere fremhævet, at man fandt det retfærdigt, at turneringsledelsens medlemmer får DGU´s kort til at spille uden at skulle betale greenfee på grund af den store indsats turneringsledelsen udfører.

Årsmødets deltagere var enige om, at ville sørge for at dette ønske bliver rejst af golfklubberne på DGU´s kommende repræsentantskabsmøde.

 

- Formandens årsberetning blev herefter godkendt


ad 2

Det reviderede regnskab pr. 15. oktober for 2009 blev fremlagt af kassereren, der påpegede,

at når man sammenholder dette regnskab med budgettet for 2009, der blev godkendt på årsmødet i 2008 kan man konstatere, at indførelsen af hjemmesiden har reduceret udgifterne til IT væsentligt i forhold til 2008.

Turneringens webmaster har arbejdet ihærdigt sammen med klubbernes koordinatorer og holdkaptajner for at fremme anvendelsen af hjemmesiden, således at turneringsledelsens arbejdsbyrde fremover kan bliver mere fordelt, når det er holdkaptajner og klubber, der står for indtastningsarbejdet, og dette ser nu ud til at have båret frugt.

Ligeledes er resultater og stillingerne i holdturneringen blevet meget lettere offentligt tilgængelige.

 

Som man ser, er der en mindre overskridelse i forhold til forventningerne i budgettet.

Dette skyldes især, at samarbejdet med Region Sjælland er øget væsentligt bl.a. for at få bedst mulig koordinering af hjemmesiderne og forbedre sammenhængende turneringsbetingelser.

Her er det posten ”fortæring”, der er blevet forøget, idet der foreligger en aftale om, at den region der afholder landsfinalen afholder de fælles Øst/Vest – møder og har den anden region som gæst med hensyn til fortæringen.

I år har landsfinalerne været afholdt vest for Storebælt, hvor vi så har afholdt udgiften.

Til næste år skal landsfinalerne afholdes på Sjælland, og der slipper vi så for at have udgift til forplejningen ved Ø/V – møder.

Man kan ligeledes bemærke, at vi ikke har haft udgift til præmier i Regionsfinalen, idet vores sponsor Royal Unibrew betaler alle præmier i Regions- og Landsfinale.

Udgifterne til turneringens administration og IT er det lykkedes at reducere til ca. 1/3 bl.a. takket være hjemmesiden.

 

Derudover har turneringen også givet et tilskud på 500,- kr. til hver tur til holdenes rejser mellem Læsø-Samsø-Jylland, som har betydet en udgift på 7.500 kr.. (Regningen fra Samsø for Senior C, kreds 6 på 2.500 kr. er først kommet ind efter regnskabets afslutning pr. 30. september 2009).

Turneringsledelsen har her lagt meget vægt på, at øerne og de klubber, der er i kreds med dem, får bedre betingelser for at deltage i holdturneringen.

 

-          der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, og det blev dermed godkendt


ad 3

Budgetforslaget for 2010 blev fremlagt, med den bemærkning fra kassereren, at transport-omkostningerne er blevet forøget i de senere år.

- Kørselsomkostninger afregnes i henhold til Statens regler.

Turneringens almindelige administrative drift forventes i øvrigt ikke at afvige særligt fra foregående år.

Under hensyn til at turneringen fra 2009 omkostningsfrit har fået overdraget hjemmeside med programmer fra Royal Unibrew, som Region Sjælland har været tilfreds med i de sidste 4 år, forventes kun mindre edb-udgifter i 2010.  

 

-          der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet, og det blev dermed godkendt


ad 4

Der var pr. 1. oktober ikke indkommet forslag fra klubberne, der ønskedes behandlet på årsmødet.

I løbet af året er der dog indkommet forskellige forslag til ændring af turneringsbetingelserne (tidligere "propositionerne"), som turneringsledelsen i henhold til vedtægterne fastlægger og i øvrigt koordinerer med DGU og Region Sjælland.

Turneringsledelsens forslag til ændring og a - ajourføring af vedtægterne blev gennemgået :

 

§2, stk. 1. I afslutningen af afsnit 3 tilføjes: ” Ligeledes også således at den øverste Veteran-rækkes bedste hold kvalificerer sig til 1. division for Veteraner under Dansk Golfunion, ligesom de lavest placerede golfklubber i 1. division for veteraner under DGU rykker ned i holdturneringens øverste veteranrække efter afslutningen af et års turneringer. ”

Nederst tilføjes : Der afholdes hvert år i løbet af oktober”/november” måned et koordinerende møde

                             -------                                                            **********

 

§8, stk. 1.  Tidspunktet for afholdes af årsmødet ændres, således at der står :

                   ---- i tidsrummet ”15 oktober til 15. november

                                                 **********************

§7, stk. 2.   I linie 1 indføjes : ----kan turneringsledelsen supplere sig ” med den på årsmødet valgte

                                                                                                                            **********************

suppleant, og hvis det bliver nødvendigt” blandt medlemmerne ----

********************************

 

§8, stk. 2.   Der tilføjes umiddelbart efter Dagsordenen skal omfatte : ”● Valg af dirigent”

                                                                                                                            **************

                    ligeledes tilføjes umiddelbart efter ● Valg af medlemmer til turneringsledelsen :

                    ” ● Valg af suppleant til turneringsledelsen

                       *********************************

§8, stk. 3.   Tidsfristen for indsendelse af forslag ændres, således at der står :

                    ---- være turneringsledelsen ”skriftligt” i hænde senest den ”1. oktober

                                                                       *******                                        *********

 

§9, stk. 3.   Tidsfristen for revidering af regnskabet ændres, således at der står :

                    ----. Senest den ”15. oktober” skal regnskabet været revideret ----

                                                **********

 

§9, stk. 4.   Regnskabsåret ændres, således at der står :

                    Regnskabsåret går fra ”1. oktober” i den netop afholdte turneringsrunde til

                    ”30. september           *********                                                                

                      ***********

                     i det efterfølgende år, hvilket er hensigtsmæssigt, idet man pr. ”1. oktober” har                   

                     regnskabet for den netop afholdte holdturnering, og ----            *********

 

-          Turneringsledelsens forslag til de nye vedtægter blev vedtaget


ad 5

Det vedtoges at lade den nye turneringsledelse konstituere sig selv med formand og næstformand.

Det blev aftalt at den nye bestyrelse afholder et konstituerende turneringsledermøde, i begyndelsen af januar 2010.


ad 6

 

John Schiøler Andersen og Jørgen Troels Fabian, der var på valg, blev genvalgt til turneringsledelsen for en 2-årig periode.

Knud Højgaard og Ove Brøgger var ikke på valg, men vil være det på årsmødet i 2010 for en 2-årig periode.

Der var fra årsmødets deltagere rejst spørgsmålet om turneringsledelsen ikke burde udvides under hensyn til det store arbejde turneringsledelsen udfører.

Efter en del drøftelser blev det besluttet at udvide turneringsledelsen med en suppleant, hvor formanden lovede at suppleanten ville blive godt inddraget i arbejdet i løbet af turneringsåret. Også under hensyn til at Ove Brøgger havde meddelt, at han forventer at trække sig ud af arbejdet ved næste årsmøde.

Som suppleant til turneringsledelsen blev Bernt Nielsen, Odense Golfklub valgt.


ad 7

Hannelore Andersen blev genvalgt som revisor.

ad 8

 

Under evt. gennemgik Jørgen Troels Fabian ved hjælp af en projektor indholdet og anvendelsen af holdturneringens nye hjemmeside.

John Schiøler Andersen gennemgik turneringens opbygning og principperne for op - og nedrykning i forbindelse med slutstillingerne i alle rækker efter turneringsåret 2009.

John Schiøler Andersen meddelte endvidere, at Lonnie Jepsen havde besluttet at udtræde af bestyrelsen i starten af turneringen og sendte hende en tak for det store arbejde, hun havde udført under alle de foregående års opbygning og drift af holdturneringen.

 


Dirigenten Inge-Lise Vejs takkede herefter for god ro og orden på mødet.

 

                                                          Turneringsledelsen, den 25. oktober 2009

 

                                  John Schiøler Andersen, Knud Højgaard, Ove Brøgger, Jørgen Troels Fabian